Aktualności

 • Ogłoszenie I Ns 333/19

  „Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku postanowił zezwolić wnioskodawcy Powiat Łęczycki – Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 834,64 zł (ośmiuset trzydziestu czterech złotych sześćdziesięciu czterech groszy) pozostałej po zmarłym mieszkańcu Janinie Florczak

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie I Ns 333/19
 • Ogłoszenie I Ns 334/19

  „Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku postanowił zezwolić wnioskodawcy Powiat Łęczycki – Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.746,70 zł (czterech tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu złotych siedemdziesięciu groszy) pozostałej po zmarłym mieszkańcu Helenie Gotfryd

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie I Ns 334/19
 • Ogłoszenie I Ns 117/19

  „Przed Sądem Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 117/19 toczy się postępowanie z wniosku Alfreda Dąbrowicza o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129, o powierzchni 0,1000 ha oznaczonej położonej w miejscowości Kajew

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie I Ns 117/19
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00007037/0

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy z siedzibą w 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Ogrodowa, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00007037/0. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, okresowo utrudniony (teren podmokły, nieprzejezdny).

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00007037/0
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00030363/4

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 16 w Łęczycy odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Krośniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 12/1 o powierzchni 0,1626 ha. Nieruchomość położona pod adresem: 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 9, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00030363/4.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00030363/4
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00036899/2

  2019-09-27

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-10-2019r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy Sądu przy którym dział komornik tj. 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 16 odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  nieruchomość gruntową zabudowaną składającą się z działki nr 146/1 o powierzchni 0,2200 ha, położonej w miejscowości Bronno, posesja nr 61, obręb 0005 Bronno, gm. Łęczyca, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00036899/2. Nieruchomość stanowi własność Magdaleny Pawlak i Marka Pawlak, w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00036899/2
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00055563/7

  omornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-10-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy Sądu przy którym dział komornik tj. 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 16  odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 59/2 o pow. 0,0463ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok. 70 m2, położonej: gm. Grabów, Byszew Grabowski 19, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00055563/7. Nieruchomość należy do dłużnika: Dariusz Bujnowski.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00055563/7
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038157/3

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy Sądu przy którym dział komornik tj. 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 16  odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiecie łęczyckim, jednostka ewidencyjna Daszyna obręb 33 Żelazna Nowa na działce o numerze ewidencyjnym 146/1 o powierzchni 0,0870ha stanowiący własność Wiesława Ziółkowskiego.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038157/3
 • Ogłoszenie I Ns 96/19

  Stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Jabłońskiej

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie I Ns 96/19
 • Tydzień Mediacji w Sądzie Rejonowym w Łęczycy

  INFORMACJA Prezesa Sądu Rejonowego w Łęczycy dotycząca obchodów TYGODNIA MEDIACJI w Sądzie Rejonowym w Łęczycy.

  Czytajwięcejo: Tydzień Mediacji w Sądzie Rejonowym w Łęczycy
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane