Aktualności

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00053884/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-01-2020r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną, położoną w miejscowości Krośniewice przy ul. Wiosennej 12 w powiecie kutnowskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 432/1 o powierzchni 0,0840 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00053884/9.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00053884/9
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038118/8

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-02-2020r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Według ewidencji gruntów wyceniany lokal położony jest w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Piątek obręb Goślub na działce o numerze ewidencyjnym 317/8.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038118/8
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00056389/0

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-01-2020r., o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział  Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 25 położony w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca, obręb 1 w budynku mieszkalnym wielo-lokalowym na działce o numerze ewidencyjnym 1846/7 pod adresem ul. ZWZ 1A.

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00056389/0
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-01-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16 w sali odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
  1. 99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOZANKI PODLEŚNE,dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych    prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1Y/00042447/4

  2. 99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOZANKI PODLEŚNE,dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych    prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1Y/00043067/3 

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-02-2020r. o godz.10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 4, Łęczyca, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste o numerze LD1Y/00037666/7, LD1Y/00034955/9

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-01-2020r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych: 99-100 Łęczyca, Janków, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  LD1Y/00000543/1 tj:

  Czytajwięcejo: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 • OGŁOSZENIE I Ns 243/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łęczycy, pod sygn. akt I Ns  243/19  toczy się postępowanie z wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Warszawie z udziałem Patryka Prażmowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Prażmowskiej.

  Czytajwięcejo: OGŁOSZENIE I Ns 243/19
 • OGŁOSZENIE I Ns 136/19

   W Sądzie Rejonowym w Łęczycy pod sygnatura akt I Ns 136/19  toczy się postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Spółka  Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Krzysztofa Kaźmierczaka o stwierdzenie nabycia spadku  Kazimierzu Włodzimierzu Kaźmierczaku, synu Jana i Marianny,  zmarłym 7 04 2018r, w Łęczycy w miejscu ostatniego stałego zamieszkania.

  Czytajwięcejo: OGŁOSZENIE I Ns 136/19
 • ZARZĄDZENIE Nr 12/19

  W sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy oraz ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Łęczycy w dniach 24 i 31 grudnia 2019 r

  Czytajwięcejo: ZARZĄDZENIE Nr 12/19
 • OGŁOSZENIE I Ns 324/19

  W Sądzie Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 324/19 w dniu 18 grudnia 2018 roku wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym w dniu 13 kwietnia 2013 roku w Łęczycy Piotrze Kawczyńskim, ostatnio przed śmiercią zamieszkałym w Łęczycy pl. T. Kościuszki 10/2, woj. łódzkie. Sąd poucza o treści art. 637§1 k.p.c. to jest osoby wskazane w niniejszym art. – spadkobierca uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy

  Czytajwięcejo: OGŁOSZENIE I Ns 324/19
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane