Aktualności

Artykuły

 • Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.

  UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

  Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • · dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

   

  Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

  Czytajwięcejo:
 • Nowy „Regulamin bezpieczeństwa i porządku” w Sądzie Rejonowym w Łęczycy

  Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Łodzi z 14 lutego 2017 roku wprowadzona nowy „Regulamin bezpieczeństwa i porządku”, obowiązujący w budynkach Sądu Rejonowego w Łęczycy.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności