Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Łęczycy podlega Kierownikowi Oddziału Administracyjno-Finansowego.

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
  • w poniedziałki - w godzinach 800-1800. (przerwa 1200-1215)
  • od wtorku do piątku - w godzinach 800-1500. (przerwa 1200-1215)

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji z zakresu spraw prowadzonych przez:
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Interesantów w zakresie spraw ksiąg wieczystych przyjmuje Sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.
Wszelkie informacje można uzyskać:
Biuro Obsługi Interesanta NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH
podczas bezpośredniej obslugi interesanta na danym stanowisku
połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.
Sąd Rejonowy w Łęczycy dokłada wszelkich starań zmierzających do podwyższania standardów obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów.
Aby poznać poziom Państwa zadowolenia z obsługi pracowników Sądu – w Biurze Obsługi Interesantów zostały udostępnione ankiety, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości,  badające poziom satysfakcji interesantów.
Serdecznie zachęcamy do wypełniania ankiet i składania ich u pracowników Biura Obsługi Interesantów.