Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Interesanta 24-7211282
24-3873700
 Sekretariat Prezydialny 24-7212779
24-3873700
 I Wydział Cywilny 24-7213570
24-3873701
 II Wydział Karny 24-7212770
24-3873702
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 24-7214557
24-3873703
 IV Wydział Ksiąg Wieczystych 24-7212970
24-3873704
 Wykonawstwo Orzeczeń Wydziału Karnego 24-7212938
24-3873706
 Należności Wydziału Karnego

24-7211244
24-7211277
24-3873706

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 24-7218876
24-7217149
24-3873705

Rejestr zmian dla: Dane kontaktowe