Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm.) od 1 maja 2008r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal
W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Łodzi niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:
  • konta użytkownika na platformie ePUAP
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Formularz ogólny pisma/wniosku/pozwu dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog usług" (konieczne jest odszukanie odpowiedniego formularza udostępnionego przez Sąd Okręgowy w Łodzi). Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych, o których mowa poniżej.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216) akceptowanymi przez Sąd Okręgowy w Łodzi formatami elektronicznymi są: .doc, .docx, .gif, .jpg, .pdf, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .ods oraz .odt. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.