Konta bankowe

Numery kont bankowych: NBP o/Łódź

55 1010 0055 1093 0050 2200 0000
opłaty sądowe, grzywny,

06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy na zlecenie (zaliczka na biegłego, na kuratora, na wizję, na ogłoszenie)

20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy depozytowe (poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, depozyty)

68 1130 1163 0014 7129 3320 0001
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

 

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łęczycy dokonywane w Banku Spółdzielczym w Łęczycy  oraz jego filiach - w Daszynie, Witoni i Piątku, a także we wszystkich placówkach Poczty  Polskiej S.A. są zwolnione z kosztów z tytułu prowizji.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe