OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00056389/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-01-2020r., o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział  Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 25 położony w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca, obręb 1 w budynku mieszkalnym wielo-lokalowym na działce o numerze ewidencyjnym 1846/7 pod adresem ul. ZWZ 1A. Lokal zlokalizowany jest na 4 piętrze w 2 klatce schodowej. Budynek otynkowany i ocieplony. Lokal składa się z 2 pokoi, korytarza, łazienki z wc, kuchni o łącznej powierzchni 39,02m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 4,30m2. Lokal posiada balkon od strony południowej. Stolarka okienna PCV, drzwiowa płycinowa wejściowa drewniana. Posadzki parkiet drewniany, płytki ceramiczne. Ściany malowane farbami, tynki, terakota, kamień gipsowy. Grzejniki żeliwne. Właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest Beata i Adrian Taperek.  

Suma oszacowania wynosi 118 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   88 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 850,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zgierzu 10 10203440 0000 7502 0016 0044 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
                  Komornik Sądowy
             Aneta Ruszczyk


Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00056389/0

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
b/d