Ogłoszenia Sądowe

Artykuły

 • OGŁOSZENIE I Ns 243/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łęczycy, pod sygn. akt I Ns  243/19  toczy się postępowanie z wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Warszawie z udziałem Patryka Prażmowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Prażmowskiej.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE I Ns 136/19

   W Sądzie Rejonowym w Łęczycy pod sygnatura akt I Ns 136/19  toczy się postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Spółka  Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Krzysztofa Kaźmierczaka o stwierdzenie nabycia spadku  Kazimierzu Włodzimierzu Kaźmierczaku, synu Jana i Marianny,  zmarłym 7 04 2018r, w Łęczycy w miejscu ostatniego stałego zamieszkania.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE I Ns 324/19

  W Sądzie Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 324/19 w dniu 18 grudnia 2018 roku wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym w dniu 13 kwietnia 2013 roku w Łęczycy Piotrze Kawczyńskim, ostatnio przed śmiercią zamieszkałym w Łęczycy pl. T. Kościuszki 10/2, woj. łódzkie. Sąd poucza o treści art. 637§1 k.p.c. to jest osoby wskazane w niniejszym art. – spadkobierca uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 333/19

  „Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku postanowił zezwolić wnioskodawcy Powiat Łęczycki – Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 834,64 zł (ośmiuset trzydziestu czterech złotych sześćdziesięciu czterech groszy) pozostałej po zmarłym mieszkańcu Janinie Florczak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 334/19

  „Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku postanowił zezwolić wnioskodawcy Powiat Łęczycki – Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.746,70 zł (czterech tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu złotych siedemdziesięciu groszy) pozostałej po zmarłym mieszkańcu Helenie Gotfryd

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 117/19

  „Przed Sądem Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 117/19 toczy się postępowanie z wniosku Alfreda Dąbrowicza o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129, o powierzchni 0,1000 ha oznaczonej położonej w miejscowości Kajew

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 96/19

  Stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Jabłońskiej

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia Sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
b/d