OGŁOSZENIE I Ns 324/19

„W Sądzie Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 324/19 w dniu 18 grudnia 2018 roku wydane zostało postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym w dniu 13 kwietnia 2013 roku w Łęczycy Piotrze Kawczyńskim, ostatnio przed śmiercią zamieszkałym w Łęczycy pl. T. Kościuszki 10/2, woj. łódzkie. Sąd poucza o treści art. 637§1 k.p.c. to jest osoby wskazane w niniejszym art. – spadkobierca uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza przez okres 3 (trzech) miesięcy”.SSR  Grzegorz Manista  
 Za zgodność  świadczy
st. sekr. sąd. Aneta Kuleczka
Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE I Ns 324/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-22
Publikacja w dniu:
2019-10-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-22
Publikacja w dniu:
2019-10-22
Opis zmiany:
b/d