Prezes Sądu

Prezes - SSR Wojciech Wysoczyński
Sekretariat Prezesa
M. Konopnickiej 16, I piętro, pokój 110
tel: 247212779
fax: 243873700

Prezes Sądu Rejonowego w Łęczycy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 14.00 po uprzednim ustaleniu terminów.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu