Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Z a r z ą d z e n i e Nr 7/2017

  W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
  w sobotę 11 listopada 2017 roku – tj. w innym dniu niż niedziela

  Czytajwięcejo:
 • Godziny przyjęć interesantów

  Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Łęczycy przyjmuje interesantów:

  - w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00,

  - od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

  Przerwa w godzinach 12:00-12:15.

  Numery telefonów: 24/721-12-82 oraz 24/721-12-52.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 254/17

  Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny wydał w sprawie za sygn. akt I Ns 254/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jakubie Ruszkowskim, synu Jana i Jolanty z domu Szymańska, zmarłemu w dniu 20 października 2015 roku w Łęczycy, ostatnio stale zamieszkałemu w Łęczycy. Sąd wskazuje, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  SSR Agnieszka Leszczyńska
  Za zgodność świadczy
  Sekr. sąd. Aleksandra Rogut

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 238/17

  Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny wydał w sprawie za sygn. akt I Ns 238/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dariuszu Orzechowskim, synu Eliasza i Wiesławy z domu Matusiak, zmarłemu w dniu 21 lutego 2013 roku w Łęczycy, ostatnio stale zamieszkałemu w Łęczycy. Sąd wskazuje, że spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarz.

  SSR Agnieszka Leszczyńska
  Za zgodność świadczy
  Sekr. sąd. Aleksandra Rogut

  Czytajwięcejo: