Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie I Ns 333/19

  „Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku postanowił zezwolić wnioskodawcy Powiat Łęczycki – Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 834,64 zł (ośmiuset trzydziestu czterech złotych sześćdziesięciu czterech groszy) pozostałej po zmarłym mieszkańcu Janinie Florczak

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 334/19

  „Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 26 września 2019 roku postanowił zezwolić wnioskodawcy Powiat Łęczycki – Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.746,70 zł (czterech tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu złotych siedemdziesięciu groszy) pozostałej po zmarłym mieszkańcu Helenie Gotfryd

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie I Ns 117/19

  „Przed Sądem Rejonowym w Łęczycy I Wydział Cywilny ul. M. Konopnickiej 16, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 117/19 toczy się postępowanie z wniosku Alfreda Dąbrowicza o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129, o powierzchni 0,1000 ha oznaczonej położonej w miejscowości Kajew

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00007037/0

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy z siedzibą w 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 99-100 Łęczyca, Ogrodowa, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00007037/0. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, okresowo utrudniony (teren podmokły, nieprzejezdny).

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00030363/4

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 16 w Łęczycy odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Krośniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 12/1 o powierzchni 0,1626 ha. Nieruchomość położona pod adresem: 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 9, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00030363/4.

  Czytajwięcejo: