Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00053884/9

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-01-2020r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną, położoną w miejscowości Krośniewice przy ul. Wiosennej 12 w powiecie kutnowskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 432/1 o powierzchni 0,0840 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1Y/00053884/9.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00038118/8

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-02-2020r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 6 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Według ewidencji gruntów wyceniany lokal położony jest w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Piątek obręb Goślub na działce o numerze ewidencyjnym 317/8.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1Y/00056389/0

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-01-2020r., o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział  Cywilny z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 16 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 25 położony w województwie łódzkim, powiat łęczycki, jednostka ewidencyjna Łęczyca, obręb 1 w budynku mieszkalnym wielo-lokalowym na działce o numerze ewidencyjnym 1846/7 pod adresem ul. ZWZ 1A.

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-01-2020r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16 w sali odbędzie się druga licytacja nieruchomości:
  1. 99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOZANKI PODLEŚNE,dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych    prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1Y/00042447/4

  2. 99-140 ŚWINICE WARCKIE, KOZANKI PODLEŚNE,dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych    prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1Y/00043067/3 

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Mariusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-02-2020r. o godz.10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy mającego siedzibę przy ul. M. Konopnickiej 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 4, Łęczyca, dla której  Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste o numerze LD1Y/00037666/7, LD1Y/00034955/9

  Czytajwięcejo: