Podział czynności

I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu,

II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości Sądu,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw:
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw dla obszaru właściwości Sądu,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do rozpoznawania spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości Sądu,

Rejestr zmian dla: Podział czynności