Portal Orzeczeń

Zasady publikowania orzeczeń w Internetowym Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego reguluje Zarządzenie nr 44/2013 Prezesa Sądu Okregowego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2013 roku [wyciąg z Zarzadzenia nr 44/2013]
Orzeczenia są dostepne pod adresem http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl