Statystyka Sądowa

Statystyka sądowa udostępniona została na podstawie §11 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316)

 

 

I półrocze 2019
1 MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

2 MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3 MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
5 MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6 MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

7 MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

8 MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

9 MS-Kom23 Komornik Sądowy Mateusz Mariusz Miszczak
10 MS-Kom23 Komornik Sądowy Aneta Ruszczyk
Rok 2018
1 MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

2 MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3 MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4 MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5 MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6 MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

7  MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

8  MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

I półrocze Rok 2018
1 MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

2 MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3 MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4 MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5 MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6 MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

7  

8  

Rok 2017
1 MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

2  MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych  
 3  MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  
4 MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5 MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6  MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

 7  MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

 8  MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Rok 2016
1 MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

2  MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych  
 3  MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  
4 MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5 MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6  MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

 7  MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

 8  MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

I półrocze 2016
1 MS-S 1 sprawozdanie w sprawach cywilnych                       

2 MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 

 3 MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej 

 4  MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

 5  MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

 6  MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

 7  MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

 8  
MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2015
1  MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2  MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3  MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4  MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5  MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6 MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
7 MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
8 MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
9  MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
I półrocze 2015
1 MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych
2 MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
3 MS-S6 Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
4 MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
5 MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
6 MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
7 MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
8 MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
9 MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rejestr zmian dla: Statystyka Sądowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-31
Publikacja w dniu:
2019-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-22
Publikacja w dniu:
2018-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d