Z a r z ą d z e n i e Nr 7/2017

Z a r z ą d z e n i e   Nr  7/2017

Prezesa Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 6 października 2017 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
w sobotę 11 listopada 2017 roku – tj. w innym dniu niż niedziela

 

na podstawie  art. 130 § 2 kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 Ustalam dzień 22 grudnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Łęczycy.

 

§ 2.

Zobowiązuję kierownika oddziału administracyjno-finansowego i informatyka Sądu Rejonowego
w Łęczycy do umieszczenia informacji o dniu wolnym na tablicach informacyjnych
i stronie internetowej Sądu.

 

 

                                                                                                            Prezes Sądu
                                                                                                    Wojciech Wysoczyński

Rejestr zmian dla: Z a r z ą d z e n i e Nr 7/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d