ZARZĄDZENIE Nr 12/19

Na podstawie art. 22§1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz §39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141)


§1
1.    Ustanawiam dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.
2.    W zamian za dzień wolny od pracy w dniu 27 grudnia 2019 r. ustanawiam dzień
14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracującym.

§2
Ustalam, że w dniach 24 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy
w Łęczycy będzie urzędował w godzinach od 7.30 do 13.00.

§3
Zobowiązuję Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej oraz Administratora Systemów Informatycznych Sądu Rejonowego w Łęczycy do umieszczenia stosownych informacji na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Sądu.Do wiadomości:
•    Dyrektor Sądu Okręgowego w Łodzi
•    Wszystkie komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Łęczycy

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr 12/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
b/d