Zarządzenie Nr 17/2018

Zarządzenie Nr 17/2018
Prezesa Sądu Rejonowego w Łęczycy
z dnia 21 listopada 2018 roku
w sprawie godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Łęczycy w dniach: 24 grudnia 2018 r.

i 31 grudnia 2018 r.

na podstawie art. § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r. poz.2316 z późn. zm)

zarządzam:

§1-

W dniach 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. urzędowanie Sądu Rejonowego w Łęczycy w
godzinach od 7.30 do 12.30.

§2.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 17/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łęczycy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d